Rządowy program “Posiłek w szkole i w domu” – Oświata Miejska w Otwocku

Rządowy program “Posiłek w szkole i w domu”

Rządowy program ``Posiłek w szkole i w domu``

Rządowy program “Posiłek w szkole i w domu” 

W 2022 roku Miasto Otwock otrzymało 250 494,00 zł dofinansowania z rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”. Wieloletni rządowy program “Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023 zapewnienia wsparcie finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni. Przewiduje również wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Program składa się z 3 modułów.

1 – moduł dla dzieci i młodzieży,

2 – moduł dla osób dorosłych,

3 – moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Miasto Otwock w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole  i w domu” złożyło pięć wniosków, z których cztery otwockie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie na najpilniejsze potrzeby:

  • SP nr 2 – 80 000,00 zł,
  • SP nr 4 – 80 000,00 zł,
  • SP nr 6 – 76 144,00 zł,
  • SP nr 7 – 23 350,00 zł.

Jako wkład własny do programu w wysokości 20 % dotacji Rada Miasta Otwocka przeznaczyła 50 098,80 zł na zakup pieców konwekcyjno-parowych do szkół.

Dzięki przyznanej dotacji szkoły podstawowe zostały doposażone w nowoczesny sprzęt kuchenny, który zdecydowanie polepszy warunki pracy w szkolnych kuchniach i umożliwi przygotowanie jeszcze smaczniejszych posiłków dla uczniów.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego szkoły zakupiły wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej, tj.:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej: kocioł warzelny elektryczny, szafa chłodnicza 1400l, okapy przyścienne skośne, wilk do mięsa, taboret gazowy, zmywarka- wyparzarka, stół ze zlewem 1-komorowym, stół ze stali nierdzewnej, bateria prysznicowa sztorcowa ze spryskiwaczem;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego: zmywarka – wyparzarka, obieraczka ziemniaków i warzyw, podstawa z filtrem i półka do obieraczki, stół ze zlewem 1-komorowym, stół ze stali nierdzewnej, bateria prysznicowa sztorcowa ze spryskiwaczem, szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, stół przyścienny z drzwiami suwanymi, mikser planetarny 8l, szafa magazynowa z drzwiami suwanymi, szafa chłodnicza, okap przyścienny skośny, mikser elektryczny blender,
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku: zmywarka ? wyparzarka, szafa mroźnicza, stół ze zlewem 1-komorowym, stół ze stali nierdzewnej, bateria prysznicowa sztorcowa ze spryskiwaczem, szatkownica do warzyw, zestaw 7 tarcz do szatkownicy, zestaw kotłów elektrycznych przechylnych, okapy przyścienne skośne, Pojemnik ze stali nierdzewnej;
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu “Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi: szatkownica do warzyw, zestaw 7 tarcz do szatkownicy, wilk do mięsa, okap przyścienny skośny.

Zdjęcia przedstawiają szafę przelotową i szafę chłodniczą w SP 4