Wnioski do pobrania – Oświata Miejska w Otwocku

Wnioski do pobrania

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM:

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA:

OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD SZKOŁY:

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY INTEGRACYJNEJ: 

POTWIERDZENIE WOLI
ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ: