Wnioski do pobrania – Oświata Miejska w Otwocku

Wnioski do pobrania

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM:

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA:

OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

POTWIERDZENIE WOLI
ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ: