„Emotikon 2.0, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej” – Oświata Miejska w Otwocku ...

„Emotikon 2.0, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej”

Ogłoszono przetarg na opracowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie na terenie gmin: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel oraz miasta Otwock projektu edukacyjnego „Emotikon 2.0, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej”. Oferty można składać do 6 lutego.

Wiedząc jak ważne i w jakim stanie obecnie jest zdrowie psychiczne młodzieży oraz jak ważny jest ich rozwój emocjonalny, w 2023 r. w szkołach na terenie gminy Wiązowna przeprowadzono pilotażowy projekt pn. “Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej”, który miał na celu m. in.  wsparcie rozwoju emocjonalnego uczniów, nauczenie dzieci umiejętności rozpoznawania emocji i reagowania na nie.

W 2023 r. programem objęto 400 uczniów z terenu gminy Wiązowna. Projekt okazał się działaniem trafnym i efektywnym, skutecznie zaangażował uczniów w rozmowę o emocjach, a opiekunowie prawni dzieci wyrażali pozytywne opinie o nim.

Pozytywna ocena projektu oraz możliwość rozwijania kompetencji emocjonalnych w szkole zachęciły inne samorządy do współpracy z Gminą Wiązowna.

I tak z działania gminnego powstało działanie międzygminne na rzecz młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Gminy Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel oraz Miasto Otwock wyraziły chęć współpracy przy realizacji projektu „Emotikon 2.0, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej.

W 2024 r. programem będą objęte dzieci w klasach V-VII lub VI-VIII z 18 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym są wyżej wymienione samorządy gminne. Łącznie w programie weźmie udział 1625 osób z 91 klas.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 6 lutego do godz. 11.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zachęcamy do składania ofert.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.