Zarządzenie nr 102/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 27.04.2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych – Oświata Miejska w Otwocku

Zarządzenie nr 102/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 27.04.2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych