aktualnosci

Dyżury wakacyjne w otwockich przedszkolach

Szanowni Rodzice

dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli zapewnić swojemu dziecku opieki, proponujemy wakacyjne dyżury w otwockich przedszkolach.

  1. Zgłoszenia na wakacyjny dyżur należy dokonać w terminie od dnia 13 do 29 kwietnia 2016 r.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu „karty zgłoszenia dziecka” (do pobrania we wszystkich przedszkolach).
  3. W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Otwock.
  4. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola.
  5. W dniu 12.05.2016 r. zostaną opublikowane w przedszkolach listy dzieci przyjętych na dyżur.
  6. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.
  7. Szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń udzielają dyrektorzy przedszkoli.

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 01 lipca do 26 sierpnia 2016 r.

Termin dyżuru

Przedszkole

Adres

Telefon

01 – 22.07.2016

Przedszkole nr 3

Otwock, ul. Jodłowa 14

779-29-84

Przedszkole nr 17

Otwock, ul. Czaplickiego 7

779-50-40

01 – 15.07.2016

Przedszkole nr 12

Otwock, ul. Batorego 34

779-51-01

11 – 29.07.2016

Przedszkole nr 10

Otwock, ul. Kochanowskiego 6

779-37-12

Przedszkole nr 16

Otwock, ul  Karczewska 27A

779-54-11

18.07 – 12.08 2016

Przedszkole nr 20

Otwock, ul. Majowa 230

779-71-68

01 – 26.08.2016

Przedszkole nr 4

Otwock, ul. Dwernickiego 1

779-32-73

Przedszkole nr 6

Otwock, ul. Kubusia  Puchatka 28

779-41-23

01 – 19.08.2016

Przedszkole nr 15

Otwock, ul. Majowa 44

779-40-78

Przedszkole nr 18

Otwock, ul. Komunardów 4

779-72-53

 

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2016